Webbutik Om Malmbergs Finansiell information Kontakta oss | Sajtkarta |     Sverige
Produkthandbok

Bläddra i onlinekatalogen
Ladda ned PDF
(Logga in för katalog med priser)

Kvalitet och miljö

Malmbergs förstår vikten av miljöskydd och är engagerade i att driva företaget ansvarsfullt och i samklang med alla miljöregler, lagar och godkända arbetssätt i alla led från producent till slutkund. Det är även företagets mål att arbeta med och underhålla goda relationer med alla styrande myndigheter för att minimera skadlig inverkan på vår miljö.

Leverantörer
Malmbergs inköpare besöker sina leverantörer i Asien årligen och arbetar i övrigt med agenter för att tillse att uppförandekoden efterlevs. Uppförandekoden är det dokument som beskriver vilka lägsta krav Malmbergs ställer på sina leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö,miljö- och socialt ansvar samt att leverantören är öppenför insyn.

Transporter
Malmbergs tar huvuddelen av volymprodukterna med fartyg från Fjärran Östern, vilket jämfört med flyg innebär betydligt lägre föroreningar per ton och kilometer.

Produkter
Malmbergs ska undvika att sälja kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga, detsamma gäller för varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter, den så kallade utbytes- eller produktvalsprincipen. Det innebär att Malmbergs ska välja att köpa från etablerade leverantörer som kan visa att produktionen sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Förpackningar
Malmbergs ska i samarbete med sina leverantörer ta fram så miljövänliga förpackningar till produkterna som möjligt samt minimera dessa. Malmbergs skall alltid sträva efter att använda sig av returlådor och returpallar med pallkragar som används för att skicka varor till sina egna butiker, detta för att minska användandet av engångsemballage.

Trycksaker
Malmbergs ska alltid sträva efter att välja etablerade tryckerier med dokumenterad erfarenhet av miljöarbete. Bolaget ska också välja papperskvalitet som är mest miljövänlig i respektive trycksak i den mån det är möjligt.

Energianvändning
Malmbergs bedriver handel och har ingen energikrävande tillverkning. Bolaget hyr sina butikslokaler och värmekostnaden ingår oftast i hyran. I Kumla ligger huvudkontoret och centrallagret där ytorna är så stora så att uppvärmningskostnaden och övriga elkostnader är ganska betydande. Malmbergs ska göra vad som är möjligt för att nedbringa dessa energikostnader. Alla butiker ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återanvändning och återvinning så att ett kretslopp uppnås.

Kvalitet- och miljöcertifiering
Malmbergs verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. ISO är en internationell kvalitets- och miljöstandard som riktar in sig på ett företags verksamhetsprocess och inte dess produkter, man kan kalla det en managementmodell för att maximera kvalitet och minimera negativ miljöpåverkan.

Den är därför applicerbar på alla sorters företag oavsett produkt- eller verksamhetsområde. ISO-standarden kräver dessutom av sina certifierade företag att man använder rådande standard för att kontinuerligt förbättra sin verksamhet avseende kvalitets- och miljömanagement. Det här innebär i klartext att Malmbergs har en miljöstrategi för att minimera eventuellt negativa effekter verksamheten kan ha på miljön. Men det innefattar också en framåtsyftande strategi för att kontinuerligt förbättra företagets miljöprestanda. Verksamma i en bransch som ofta befinner sig mitt i miljödebatten har ett hållbart miljöprogram från början varit en självklarhet för Malmbergs.

Malmbergs är medlem i El-kretsen i Sverige AB och är registrerade i EE-registret hos naturvårdsverket.

Malmbergs är anslutet till FTI AB, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Klicka här för att ladda ner ISO Certifikat 9001:2008.
Klicka här för att ladda ner ISO Certifikat 14001:2004.


 
Stäng
Select your country:
Sverige Sverige Danmark Danmark UK England
Norge Norge Suomi Suomi Others All others
Välkommen till Malmbergs

Vänligen välj om du är företag eller privatperson

 

  Kom ihåg mitt val